pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq
บทความวิชาการ - fund

บทความวิชาการ

บทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ปีงบประมาณ 2564

กภท. 1/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตำรับยารักษาริดสีดวงทวารตามคัมภีร์ฤศดวง

กภท. 2/2564 โครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยต่อการทำงานของเกล็ดเลือดและกลไกที่เกี่ยวข้องต่อการทำงานของเกล็ดเลือด

กภท. 3/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การทดสอบฤทธิ์และความเป็นพิษของหมามุ่ย ปลาไหลเผือก และโคกกระสุน สำหรับการพัฒนาตำรับสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศของหนูเพศผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วน

กภท. 4/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการสะสมไขมันของยาตำรับในคัมภีร์วรโยคสาร เพื่อพัฒนาเป็นยาตำรับต้านโรคอ้วน

กภท. 5/2564 โครงการวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ทางชีวภาพต่อการเจริญของเส้นผมของสารสกัดเหงือกปลาหมอดอกขาวในเซลล์เพาะเลี้ยง

กภท. 6/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อการลดปวดและการนอนหลับจากสิ่งสกัดยาศุขไสยาศน์

กภท. 7/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติแป้งจากมันเทียน อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กภท. 8/2564 โครงการวิจัย เรื่อง วิธีการสกัดและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ของชุมชนในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการควบคุมไรที่พบในผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera L.)

กภท. 9/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสูตรตำรับยาเม็ดสมุนไพรบำรุงน้ำนมสำหรับมารดาให้นมบุตร

กภท. 10/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของแคปซูลสารสกัดตำรับเบญจกูลในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมปฐมภูมิเปรียบเทียบกับยานาพรอกเซน (งานวิจัยคลินิกระยะที่ 3)

กภท. 11/2564 โครงการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดตำรับตรีผลาต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง

กภท. 12/2564 โครงการวิจัย เรื่อง ผลการปกป้องไตของตำรับยาแก้ปริณามัคคีแตกและพิกัดตรีผลสมุฎฐานสำหรับโรคไตเรื้อรัง

กภท. 13/2564 โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาฤทธิ์ต้านการอับเสบและฤทธิ์ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของสารที่แยกได้จากแก่นแกแล

กภท. 14/2564 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยสูตรผสมขิงพระพุทธบาทต่อการลดความเครียดและบำรุงความจำในผู้สูงอายุ

กภท. 15/2564 โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของตำรับยาสมุนไพรอายุวัฒนะ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในประเทศไทย

บทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ปีงบประมาณ 2562

กภท. 1/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การเปรียบเทียบผลการรักษาผู้ป่วยโรคลมปะกังด้วยวิธีการนวดราชสำนักร่วมกับการประคบสมุนไพรกับวิธีการพอกยาสมุนไพรและการประคบสมุนไพร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี"

กภท. 2/2562 โครงการการจัดทำฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของไทย

กภท. 3/2562  โครงการวิจัย เรื่อง "ผลของตำรับตรีผลาต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในหลอดทดลอง"

กภท. 4/2562 โครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากตำรับสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อรักษาแผลเบาหวานของหมอกิตติ นาคูณ”

กภท. 5/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของตำรับยาตรีผลาในอาสาสมัครสุขภาพดี" 

กภท. 6/2562 โครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยเปรียบเทียบกับยาทามซูโลซิน (Tamsulosin) ในกลุ่มอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง”

กภท.8/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การตรวจคัดกรองโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง : การเปรียบเทียบระหว่างการตรวจร่างกายผู้ป่วยทางหัตถเวชกรรมไทยและการตรวจทางรังสีวินิจฉัย"

กภท.9/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "ผลการฝึกฤาษีดัดตนประยุกต์แปดสัปดาห์ต่อสมรรถภาพทางกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วน"

กภท. 10/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาตำรับยาเบญจกูลในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม"

กภท.12/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาความคงตัวและการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตำรับเข้ากัญชาชนิดผง 15 ตำรับ ที่ผลิต ณ โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร"

กภท. 13/2562 โครงวิจัยเรื่อง "การศึกษากระบวนการผลิตตำรับยาเข้ากัญชาหมวด ก จำนวน 16 ตำรับ และเครื่องยากลางปรุงสูตรผสมกัญชาต้นแบบ ตามกรรมวิธีการปรุงยาแผนโบราณเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร"

กภท. 14/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาฤทธิ์ในการลดปวดอักเสบของสารสกัดจากผิวมะกรูดเพื่อพัฒนาเป็นตำรับยาทารักษาอาการปวดอักเสบ"

กภท. 15/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "โครงการผลของน้ำมันระเหยบางชนิดในประเทศไทยที่มีผลต่อสรีรวิทยาและอารมณ์ความรู้สึก"

กภท. 18/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์กลไกระดับโมเลกุลและรูปแบบการแสดงออกของโปรตีนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร จากฤทธิ์น้ำมันหอมระเหยพืชกลุ่ม Ocimum sp. (กะเพรา โหระพา และแมงลัก) และการประยุกต์ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด"

กภท. 20/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “โต๊ะบอมอรุกยะห์” หมอพื้นบ้านที่ใช้คาถาและพิธีกรรมในการบำบัดรักษาโรคตามวิถีอิสลาม"

กภท. 21/2562 โครงการ ศึกษาการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

กภท. 22/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นของการใช้พืชสมุนไพรในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ"

กภท. 23/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "ผลของการนวดไทยแบบราชสำนัก การบริหารกายด้วยท่าฤๅษีดัดตน และการนวดไทยแบบราชสำนักร่วมกับการบริหารกายด้วยท่าฤาษีดัดตนต่ออาการข้อเข่าเสื่อม"

กภท. 26/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "ตำรับตรีกฏุก ต่อโมเลกุลเป้าหมายในการยั้บยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี"

กภท. 27/2562 โครงการวิจัย เรื่อง "ผลของสารสกัดยาตำรับปถวี อาโป วาโย ที่มีผลต่อโฟมเซลล์ (โมเดลของภาวะหลอดเลือดแข็งในระดับหลอดทดลอง) ร่วมกับน้ำตาลสูง"

บทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ปีงบประมาณ 2563

กภท. 1/2563 โครงการศึกษาฤทธิ์มาลาเรียและความเป็นพิษของสมุนไพรในตำรับยามหานิลแท่งทองและตำรับยาเขียวหอมสัตว์

กภท. 2/2563 การสำรวจและเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรในป่าบุ่งป่าทามจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม

กภท. 7/2563 การศึกษากระบวนการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยอำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

กภท. 8/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การแยกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์จากข้าวบูดเพื่อประโยชน์ในการนำกลับมาใช้ทาง
แพทย์แผนไทย
"

กภท. 9/2563 โครงการทั่วไป เรื่อง "การพัฒนาโมบายเกมแอพพลิเคชั่นพิกัดยาไทยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส"

กภท. 11/2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศหมอสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กภท. 12/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "โครงการฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของตำรับยาอาโปธาตุตำรับที่ 21 ในตำรับยาโอสถพระนารายณ์เพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร"

           - ผลงานตีพิมพ์

กภท. 13/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาตำรับแกรนูลชงละลายน้ำของสารสกัดเปลือกผลทับทิม เพื่อใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร"

กภท. 14/2563 โครงการ เรื่อง "การผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม"

กภท. 15/2563 โครงการ เรื่อง "เอกลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์ และลายพิมพ์ดีเอนเอของป่าเฮ่วหมอง (Vernonia amygdalina) และหนามเฉาเหว่ย (Gymnanthemum extensum)"  

กภท. 16/2563 การสำรวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ดูแลสุขภาพตามเส้นทางเดินเชิงเขาสรรพยา จังหวัดสุโขทัย

กภท. 17/2563 โครงการ เรื่อง "ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของตำรับเบญจกูลในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง" 

กภท. 18/2563 โครงการวิจัย "การเพาะปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ"

กภท. 19/2563 โครงการวิจัย "ประสิทธิผลของยาเลือดงามและยากรดมีเฟนนามิค เพื่อลดอาการปวดประจำเดือนในสตรีเยาวชนไทย"

กภท. 20/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและพัฒนาสูตรผสมของสารสกัดจากสมุนไพรไทยสำหรับการดูแลภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวาน"

กภท. 21/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "ฤทธิ์ต้านอักเสบของระบบประสาทและกลไกระดับโมเลกุลของส่วนสกัดจากใบขลู่ในเซลล์ไมโครเกลีย"

กภท. 22/2563 โครงการวิจัย "เรื่อง ความหลากชนิดและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพร ในป่าโคกหินลาด จังหวัดมหาสารคาม"

กภท. 23/2563 โครงการทั่วไป เรื่อง "ระบบสารสนเทศองค์ความรู้อาหารสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร"

กภท. 24/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสารสกัดใบบัวบกในฟภาวะการบกพร่องของความจำและการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2"

กภท. 25/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาครีมบัวบกและสเตียรอยด์ครีมในการรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังที่มีความรุนแรงน้อยถึงปานกลาง"

กภท. 26/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การสร้างเสริมพลังชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายพืชสมุนไพรในกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไทย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์"

กภท. 27/2563 โครงการวิจัย "เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบโยคะ ฤๅษีดัดตนและการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดคอและบ่าในกลุ่มพนักงานสำนักงาน"  

กภท. 28/2563 โครงการวิจัย "เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในต้นแบบสัตว์ทดลองที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี"  

กภท. 29/2563 โครงการวิจัย "เรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์แผนไทย"

กภท. 30/2563 โครงการวิจัย "เรื่อง การพัฒนาตำรับยาแช่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการเท้าชา"

กภท. 31/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาและเตรียมส่วนสกัดกัญชงที่อุดมด้วยสารออกฤทธิ์สำหรับใช้ป้องกันและรักษามะเร็งเต้านม"

กภท. 32/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาอัตกริยาระหว่างยากสารสำคัญจากหญ้าดอกขาวและขลู่ที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ Cytochrome P4502A6 ที่ย่อยสลายนิโคตินเอนไซม์ Monoamine Oxidase (MAO) ที่เกี่ยวเนื่องกับการเสพติดบุหรีและ Cytochrome P4502A13 ที่กระตุ้นสารก่อมะเร็ง NNK ในบุหรี่"

กภท. 33/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย"

กภท. 34/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชวงศ์ขิงของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช"

กภท. 35/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "ฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดจากผักขี้หูดและผักเขียวน้อยในช่วงอายุต่างๆ หลังจากเมล็ดได้รับพลาสมาเย็น"

กภท. 36/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอับเสบของตำรับทาพระเส้น"

กภท. 37/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทย กระเทียม ปัญจขันธ์ ต่อการลดระดับไขมันในเลือดผ่านทางการยับยั้งการแสดงออกของ พี ซี เอส เค 9 ในเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ชนิด HepG2"

กภท. 38/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการนวดแบบบูรณาการร่วมกับสุคนธบำบัดต่อการลดภาวะความเครียดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีภาวะความเครียดและอาการนอนไม่หลับ"

กภท. 39/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "พัฒนาแนวทางการสนับสนุนหมอพื้นบ้านในการปลูกสมุนไพรในที่ดินของหมอพื้นบ้านเพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยในชุมชม"

กภท. 40/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษารูปแบบการปลูกกันชาในระบบแปลงเปิด ตามแนวทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์เพชรลานนา จังหวัดลำปาง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย"

กภท. 42/2563 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากใบย่านางแดงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่โครแคปซูล"

 

บทคัดย่องานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ปีงบประมาณ 2561 

กภท. 2/2561 โครงการวิจัยเรื่อง "ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตำรับยาหอมนวโกฐ"

กภท.3/2561 โครงการวิจัยเรื่อง "ตำรับตรีกฏุกต่อการต้านการอักเสบ และต้านการเกิดเยื่อพังผืดในสัตว์ทดลอง"

กภท. 4/2561 โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบยาเม็ดเคี้ยวของตำรับยาธาตุอบเชยเพื่อเพิ่มความสะดวกใช้"

กภท. 5/2561 โครงการวิจัย "การศึกษาเอกสารต้นฉบับคัมภีร์แพทย์แผนไทย : พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์"

กภท. 6/2561 โครงการวิจัยเรื่อง "ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์)"

กภท. 7/2561 โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาวิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อควบคุมคุณภาพ และประเมินความคงตัวของตำรับยาสมุนไพรรักษาภาวะข้อเข่าอักเสบของโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม"

กภท. 8/2561 โครงการวิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลของยารักษาโรคเชื้อรา ตำหรับหมอชุ แป้นคุ้มญาต 1 ในการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บ"

529505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
164
437
1328
527565
1549
6014
529505

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007