ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
thongchai2

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
tawan1

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อนุกรรมการ
 Chakrawut2

ายแพทย์จักราวุธ  เผือกคง

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

อนุกรรมการและเลขานุการ
somsak1

นายสมศักดิ์ กรีชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
prasert นายประเสริฐ อัตโตหิ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพร

anonymous user circle icon vector 18958255

นางวันทนี เจตนธรรมจักร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

Picture1.jpg

นายชาญวุฒิ  พันธุ์สายศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย

jarun2

 นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและพันธุ์พืช

anonymous user circle icon vector 18958255

นายพิเชษฐ เวชวิฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการพัฒนาหรือด้านการศึกษา

 
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง  6 ท่าน
anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
 onanung

นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

 wanchanuk

นางสาววรรณชนก  คงลอย

สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไท

446644
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
471
999
440921
2812
24060
446644

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007