ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   ceo yongyot

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
anonymous user circle icon vector 18958255

นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อนุกรรมการ
 2

ายแพทย์จักราวุธ  เผือกคง

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไท

อนุกรรมการและเลขานุการ
manager 18

นายสมศักดิ์ กรีชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
anonymous user circle icon vector 18958255 นายประเสริฐ อัตโตหิ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพร

anonymous user circle icon vector 18958255

นางวันทนี เจตนธรรมจักร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย

Picture1.jpg

นายชาญวุฒิ  พันธุ์สายศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย

anonymous user circle icon vector 18958255

 นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและพันธุ๋พืช

anonymous user circle icon vector 18958255

นายพิเชษฐ เวชวิฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

 
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง  6 ท่าน
anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

anonymous user circle icon vector 18958255

 

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
 anonymous user circle icon vector 18958255

นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 anonymous user circle icon vector 18958255

นางสาววรรณชนก  คงลอย

สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไท

361990
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
196
624
820
357303
8607
16731
361990

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007