ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
   ceo yongyot

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย
  ceo Thiti1

นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อนุกรรมการ
 2

ายแพทย์จักราวุธ  เผือกคง

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไท

อนุกรรมการและเลขานุการ
manager 18

นายสมศักดิ์ กรีชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญดา  สุทธิธรรม

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

นายชาตรี  เจตนธรรมจักร

ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

Picture1.jpg

นายชาญวุฒิ  พันธุ์สายศรี

ผู้แทนหมอพื้นบ้าน

Picture5.png

นายประพจน์  เภตรากาศ

ผู้แทนองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

นางกมลทิพย์  พิศูทธินุศาสตร์

ผู้แทนผู้ผลิตหรือจำหน่ายยาแผนไทยหรือผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร

 
อนุกรรมการโดยตำแหน่ง  6 ท่าน
Picture4.png

 

ผู้แทนกระทรวงการคลัง

Picture4.png

 

ผู้แทนสำนักงบประมาณ

Picture4.png

 

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Picture4.png

 

ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Picture4.png

 

ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ
 Picture4

นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวรรณ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 Picture4

นางสาววรรณชนก  คงลอย

สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไท

258264
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
362
415
362
254007
12301
16259
258264

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007