โลโก้กองทุน.gif

 

ประวัติความเป็นมา         

             กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 โดยได้งบประมาณจากรัฐบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 76 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ 

               

 

               

446641
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
471
996
440921
2809
24060
446641

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007