Untitled Document
ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
22 เม.ย. 2557 
สธ 0513/1254 - โอนเงินกองทุนฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ภาคใต้ ปี 2557  
11 เม.ย. 2557 
สธ 0513/ว 1145 - ติดตามรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Bank Statement) สำนักงานนายทะเบียนจังหวัด(เงินกองทุนฯ)  
31 มี.ค. 2557 
สธ 0513/1052 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาการแพทย์แผนไทย  
31 มี.ค. 2557 
สธ 0513/1053 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการการศึกษาถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการรู้คิด และอาการทางจิตประสาทของผู้ป่วยภาวะสมองอัลไซเมอร์ระยะแรกถึงปานกลาง  
28 มี.ค. 2557 
สธ 0517/1020 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการ(นำร่อง)พัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านสมุนไพรสู่มาตราฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนแผนไทย(มพท.)ภาคเหนือ 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
7 มี.ค. 2557 
สธ 0519.01/ว704 กำหนดการอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยฯ
21 ก.พ. 2557 
สธ 0513/572 ขอขยายเวลาดำเนินการงานโครงการการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556-2558(แผนระยะสั้น)
11 ก.พ. 2557 
แจ้งแนวทางสนับสนุนการจัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์ แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
11 ก.พ. 2557 
การสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ของนายทะเบียนจังหวัด ปีงบปะมาณ ๒๕๕๗
22 ม.ค. 2557 
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ระดับหน่วยงานฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
28 มี.ค. 2557 
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการรพศ./รพท. ผู้อำนวยการรพช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย “ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย”
28 มี.ค. 2557 
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 12 อัตรา
28 มี.ค. 2557 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)
28 มี.ค. 2557 
โอนเงินค่าจ้างแพทย์แผนไทยในโครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ประจำไตรมาส 4(กรกฎาคม-กันยายน 2556)
28 มี.ค. 2557 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโอนเงินค่าจ้างแพทย์แผนไทยใน รพสต.ไตรมาส 3 เพิ่มเติม 2 จังหวัด

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
36
  เมื่อวานนี้
54
  เดือนปัจจุบัน
782
  เดือนที่ผ่านมา
1,192
  ปีปัจจุบัน
3,978
  ปีที่ผ่านมา
12,179
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542