Untitled Document
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
30 ก.ค. 2557 
สธ 0517/2475 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง  
30 ก.ค. 2557 
สธ 0517/2472 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการพัฒนาตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร 4 ภาค  
17 ก.ค. 2557 
สธ 0517/2292 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการนำร่องพัฒนาและรับรองแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและสถานฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  
17 ก.ค. 2557 
สธ 0517/2291 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ากับการแพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ พอ.สว.  
8 ก.ค. 2557 
สธ 0517/2186 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการพัฒนาตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร ๔ ภาค  

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 
ไม่ระบุ กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ นายทะเบียนกลาง/จังหวัด ในการใช้โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
19 มิ.ย. 2557 
สธ 0509/891 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
7 มี.ค. 2557 
สธ 0519.01/ว704 กำหนดการอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยฯ
21 ก.พ. 2557 
สธ 0513/572 ขอขยายเวลาดำเนินการงานโครงการการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556-2558(แผนระยะสั้น)
11 ก.พ. 2557 
แจ้งแนวทางสนับสนุนการจัดงานโครงการมหกรรมการแพทย์ แผนไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนกลุ่มประชาชน
17 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์สมุนไพรไทย”
3 ก.พ. 2557 
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการรพศ./รพท. ผู้อำนวยการรพช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย “ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย”
16 ธ.ค. 2556 
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 12 อัตรา
19 ธ.ค. 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
32
  เมื่อวานนี้
62
  เดือนปัจจุบัน
1,051
  เดือนที่ผ่านมา
1,051
  ปีปัจจุบัน
7,696
  ปีที่ผ่านมา
12,179
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542