Untitled Document
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
21 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2886 - แจ้งโอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัยการพัฒนายาสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากตำรับยาสมุนไพรของชาวไทยใหญ่และชาวเขาเผ่าต่างๆในจังหวัดแม่ฮองสอน ประเทศไทย 
20 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2862 - แจ้งการโอนเงินกองทุนฯ ตามสัญญาเลขที่ กภท. 23/2556 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรในอำเภอแม่ลาน เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
20 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2861 - แจ้งการโอนเงินกองทุนฯ ตามสัญญาเลขที่ กภท. 23/2556 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรในอำเภอแม่ลาน เรียนนางขจิต โอชาอัมพวัน 
4 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2552 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนายาสมุนไพรจากตำรับยาอบสมุนไพรสำหรับหญิงหลังคลอดของคนเมืองน่าน 
4 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2553 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัย การพัฒนาตำรับยาน้ำมันไพลที่สกัดตามแบบวิธีการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
29 ส.ค. 2557 
ไม่ระบุ ไฟล์ PPT นำเสนอวันที่ 22 สิงหาคม 2557
26 ส.ค. 2557 
ไม่ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ Call Center ภาขยในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
26 ส.ค. 2557 
ไม่ระบุ กำหนดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การพื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 11
5 ส.ค. 2557 
สธ 0511/ว1326 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี การแทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 11 และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11
19 มิ.ย. 2557 
ไม่ระบุ กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ นายทะเบียนกลาง/จังหวัด ในการใช้โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนกลุ่มประชาชน
17 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์สมุนไพรไทย”
3 ก.พ. 2557 
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการรพศ./รพท. ผู้อำนวยการรพช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย “ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย”
16 ธ.ค. 2556 
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 12 อัตรา
19 ธ.ค. 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar





Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
25
  เมื่อวานนี้
45
  เดือนปัจจุบัน
45
  เดือนที่ผ่านมา
1,157
  ปีปัจจุบัน
8,931
  ปีที่ผ่านมา
12,179
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542