Untitled Document
ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 มีนาคม 2559 กรมการท่องเที่ยวดูงานสำนักงานบริหารกองทุนฯ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดชัยนาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมแสดงความยินดี รองอธิบดีปราโมทย์ งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 1/59 ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง สธ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรม พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559 บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 งานทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
12 เม.ย. 2559 
สธ 0513/1462 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  
12 เม.ย. 2559 
สธ 0513/1461 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) นส อรวรีย์ อิงคเตชะ  
20 เม.ย. 2559 
สธ 0513/1532 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย (รศ พญ สมลักษณ์ จึงสมาน)  
30 มี.ค. 2559 
สธ 0513/ว1236 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (สนับสนุนกิจกรรมการจ้างบุคลากร 6 เดือน เมย-กย 59) 
29 มี.ค. 2559 
สธ 0513/ว1233 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โครงการอนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวังฯ (รอบที่ 2) 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
15 มี.ค. 2559 
กค 0421.3/ว106 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
29 ก.พ. 2559 
ไม่ระบุ บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2559
9 ก.พ. 2559 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 241/2559 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
8 ก.พ. 2559 
เดินหน้าประเทศไทย "สมุนไพรไทยมาตรฐานสากล"
2 ก.พ. 2559 
ไม่ระบุ ข่าวฝากจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
25 เม.ย. 2559 
Herbal City สกลนคร 
25 เม.ย. 2559 
มหกรรมการแพทย์แผนไทย 2559 เขต 4 และ 5 ณ กาญจนบุรี 
25 เม.ย. 2559 
ผลการเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมกรมพัฒน์ฯ 
25 เม.ย. 2559 
มหกรรมการแพทย์แผนไทย 2559 เขต 1 น่าน 
18 เม.ย. 2559 
ร่วมเสนอรายชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
13
  เมื่อวานนี้
35
  เดือนปัจจุบัน
922
  เดือนที่ผ่านมา
1,046
  ปีปัจจุบัน
3,596
  ปีที่ผ่านมา
13,220
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542
>>>>>>