Untitled Document
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
20 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2862 - แจ้งการโอนเงินกองทุนฯ ตามสัญญาเลขที่ กภท. 23/2556 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรในอำเภอแม่ลาน เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
20 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2861 - แจ้งการโอนเงินกองทุนฯ ตามสัญญาเลขที่ กภท. 23/2556 โครงการชุมชนพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรในอำเภอแม่ลาน เรียนนางขจิต โอชาอัมพวัน  
4 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2552 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนายาสมุนไพรจากตำรับยาอบสมุนไพรสำหรับหญิงหลังคลอดของคนเมืองน่าน  
4 ส.ค. 2557 
สธ 0513/2553 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัย การพัฒนาตำรับยาน้ำมันไพลที่สกัดตามแบบวิธีการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
30 ก.ค. 2557 
สธ 0517/2475 - โอนเงินกองทุนฯ โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานด้านมะเร็ง สกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
5 ส.ค. 2557 
สธ 0511/ว1326 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี การแทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 11 และร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 
19 มิ.ย. 2557 
ไม่ระบุ กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ นายทะเบียนกลาง/จังหวัด ในการใช้โปรแกรมจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
19 มิ.ย. 2557 
สธ 0509/891 แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
7 มี.ค. 2557 
สธ 0519.01/ว704 กำหนดการอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยฯ
21 ก.พ. 2557 
สธ 0513/572 ขอขยายเวลาดำเนินการงานโครงการการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556-2558(แผนระยะสั้น)

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนกลุ่มประชาชน
17 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์สมุนไพรไทย”
3 ก.พ. 2557 
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการรพศ./รพท. ผู้อำนวยการรพช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย “ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย”
16 ธ.ค. 2556 
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 12 อัตรา
19 ธ.ค. 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
45
  เมื่อวานนี้
42
  เดือนปัจจุบัน
781
  เดือนที่ผ่านมา
1,084
  ปีปัจจุบัน
8,510
  ปีที่ผ่านมา
12,179
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542