Untitled Document
ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
24 ก.ย. 2557 
สธ ๐๕๑๓/๓๓๖๑ - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ากับการแพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ พอ.สว. 
1 ต.ค. 2557 
สธ ๐๕๑๓/๓๔๖๘ - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โครงการพัฒนาแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้ป่วยใน (DRG) ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
25 ก.ย. 2557 
สธ 0513/3374 - แจ้งโอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัย ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดขิงนาโนในการลดปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม เรียน นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล 
25 ก.ย. 2557 
สธ 0513/3373 - แจ้งโอนเงินกองทุนฯ โครงการวิจัย ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดขิงนาโนในการลดปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม เรียน อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16 ก.ย. 2557 
สธ 0513/3262 - แจ้งโอนเงินฯ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาตำรับยาน้ำมันไพลที่สกัดตามแบบวิธีการภูมิปัญญาไทย เรียน นายวุฒิชัย วิสุทธิพรต 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
9 ก.ย. 2557 
สธ 0519.01/ว3050 ขอข้อมูลการฝึกอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
2 ก.ย. 2557 
สธ 0513/3098 โครงการคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พื้นที่ตำบลแม่ยวม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน
29 ส.ค. 2557 
ไม่ระบุ ไฟล์ PPT นำเสนอวันที่ 22 สิงหาคม 2557
26 ส.ค. 2557 
ไม่ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ Call Center ภายในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
26 ส.ค. 2557 
ไม่ระบุ กำหนดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การพื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 11

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนกลุ่มประชาชน
17 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์สมุนไพรไทย”
3 ก.พ. 2557 
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการรพศ./รพท. ผู้อำนวยการรพช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย “ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย”
16 ธ.ค. 2556 
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 12 อัตรา
19 ธ.ค. 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
48
  เมื่อวานนี้
44
  เดือนปัจจุบัน
800
  เดือนที่ผ่านมา
136
  ปีปัจจุบัน
11,919
  ปีที่ผ่านมา
12,179
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542