Untitled Document
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558 วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 มีนาคม 2559 กรมการท่องเที่ยวดูงานสำนักงานบริหารกองทุนฯ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดชัยนาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมแสดงความยินดี รองอธิบดีปราโมทย์ งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 1/59 ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง สธ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรม พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559 บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 งานทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
20 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2488 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) ผศ ดร วีระพงษ์ ชิดนอก  
20 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2487 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการการตอบสนองทางสรีรวิทยา  
20 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2486 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) รศ ดร ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์  
20 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2485 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  
20 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2484 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) นส เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์  

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
8 มิ.ย. 2559 
แจ้งเลขโทรสาร
2 พ.ค. 2559 
แผนการประหยัดพลังงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลืก ปีงบประมาณ 2559
15 มี.ค. 2559 
กค 0421.3/ว106 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
9 ก.พ. 2559 
คำสั่ง สธที่ 241/2559 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
2 ก.พ. 2559 
ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
23 มิ.ย. 2559 
ประกาศผลการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2559 
17 มิ.ย. 2559 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยส่งเสริมมาตรฐานนวดไทยในต่างแดน ขยายผลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
14 มิ.ย. 2559 
ขอเชิญประชุม ดำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่1 พ.ศ 2560-2564
1 มิ.ย. 2559 
นศ.แพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าศึกษาดูงาน
3 พ.ค. 2559 
เปิดลงทะเบียนร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
29
  เมื่อวานนี้
45
  เดือนปัจจุบัน
1,083
  เดือนที่ผ่านมา
1,108
  ปีปัจจุบัน
5,817
  ปีที่ผ่านมา
13,220
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542
>>>>>>