Untitled Document
ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
28 ส.ค. 2558 
สธ 0513/3588 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรชุมชน ตามสัญญา กภท 18/2556 ลว 6 มิถุนายน 2558  
28 ส.ค. 2558 
สธ 0513/3587 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดขิงนาโนฯ ตามสัญญา กภท 5/2557 ลว 15 กันยายน 2557  
28 ส.ค. 2558 
สธ 0513/3586 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการศึกษาผลของชาชงสมุนไพรฯ ตามสัญญา กภท 10/2556 ลว 14 ตุลาคม 2556  
20 ส.ค. 2558 
สธ 0513/3480 - การโอนเงินสนับสนุนโครงการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1  
13 ส.ค. 2558 
สธ 0513/ว3351 - แจ้งการโอนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
10 ก.ค. 2558 
ไม่ระบุ สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพ
11 มิ.ย. 2558 
ไม่ระบุ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเสียหาย
11 มิ.ย. 2558 
ไม่ระบุ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีการไฟฟ้าขัดข้อง
15 พ.ค. 2558 
สธ 0509/ว31 ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที่ 3 มีนาคม 2558
1 เม.ย. 2558 
กค 0406.42/ว 16 การเบิกค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนกลุ่มประชาชน
17 มิ.ย. 2557 
พิธีเปิดโครงการ “อนุรักษ์สมุนไพรไทย”
3 ก.พ. 2557 
ขอเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการรพศ./รพท. ผู้อำนวยการรพช. ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย “ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย”
16 ธ.ค. 2556 
ประกาศรับย้าย/โอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งว่าง จำนวน 12 อัตรา
19 ธ.ค. 2556 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
39
  เมื่อวานนี้
30
  เดือนปัจจุบัน
873
  เดือนที่ผ่านมา
1,044
  ปีปัจจุบัน
9,324
  ปีที่ผ่านมา
12,423
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542