Untitled Document
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2558 วันที่ 1 เมษายน 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดพิจิตร วันที่ 3 มีนาคม 2559 กรมการท่องเที่ยวดูงานสำนักงานบริหารกองทุนฯ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามและประเมินโครงการ จังหวัดชัยนาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ร่วมแสดงความยินดี รองอธิบดีปราโมทย์ งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯครั้งที่ 1/59 ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูง สธ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรม พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปี 2559 บันทึกเทปอาเศียรวาท ถวายพระพร 5 ธันวาคม 2558 งานทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2558 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามและประเมินโครงการ         จังหวัดน่าน วันที่ 7-10 ตุลาคม 2557 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศ
ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดชัยภูมิ,เพชรบูรณ์,ขอนแก่น,พิจิตร,เพชรบูรณ์,พิษณุโลก ติดตามและประเมินโครงการจังหวัดสิงห์บุรี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/57 งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานแถลงข่าว นวดไทย แก้จน@กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปี 2557 ภาคกลาง@ปทุมธานี งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/57 งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต งานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯสัญจร ครั้งที่ 4/57 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 ภาพงานแถลงข่าวงานรวมพลังฯวันที่ 6 มีนาคม 2557 การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ การประชุมร่วมคณะของประเทศติมอร์ ทศวรรษใหม่การแพทย์แผนไทย สู่การแพทย์หลักของชาติไทย 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนครั้งที่ 2/57 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ติดตามแผนงาน/โครงการ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557

 ข่าวสารโอนเงินจาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวสารการโอนเงินกองุทนฯ
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สนง.บริหารกองทุนฯ  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวสารจากกรมพัตน์ฯ  ข่าวสารกรมพัฒน์
วันที่เอกสาร รายละเอียด
29 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2652 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) นส เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ 
29 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2651 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) ผอ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
29 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2650 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) นส รัชฎาวรรณ อรรคพิมาตย์ 
29 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2649 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) รองอธิการบดี ม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการผลของสารสกัดฯ 
29 มิ.ย. 2559 
สธ 0513/2648 - แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (จ่ายเงินล่วงหน้า) นส ปราณี ศรีราช 

      
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
7 ก.ค. 2559 
สธ 0201.036/ว 1452 เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
6 ก.ค. 2559 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฏหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28 มิ.ย. 2559 
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดย กระทรวงสาธารณสุข
8 มิ.ย. 2559 
แจ้งเลขโทรสาร
2 พ.ค. 2559 
แผนการประหยัดพลังงาน กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลืก ปีงบประมาณ 2559

  
วันที่ลงข่าว รายละเอียด
14 ก.ค. 2559 
ประกาศสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
13 ก.ค. 2559 
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจำปี 2559
6 ก.ค. 2559 
9 องค์กรภาคีเครือข่าย เร่งผลักดันแผนแม่บทแห่งชาติ หวังสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาดสมุนไพร ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน
30 มิ.ย. 2559 
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
28 มิ.ย. 2559 
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

  


**เว็บไซต์สำนักงานบริหารกองทุนฯแบบเก่า สำหรับบราวเซอร์รุ่นเก่า คลิ๊ก..

SideBar

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
24
  เมื่อวานนี้
49
  เดือนปัจจุบัน
804
  เดือนที่ผ่านมา
1,289
  ปีปัจจุบัน
6,827
  ปีที่ผ่านมา
13,220
กรุณาเลือกเลขที่เอกสาร

เลขที่เอกสาร :  
 
   


บทความเผยแพร่

สาระสำคัญการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ. ปี 2542
>>>>>>